Personvernerklæring

I Account Group AS er vi opptatt av personvern og sikkerhet for våre og dine personopplysninger. Dette innebærer blant annet strenge interne rutiner, grundig opplæring av ansatte og et høyt sikkerhetsnivå.

Med personopplysninger menes opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Vi ønsker at du skal føle deg trygg på at vi ivaretar personopplysningene dine på en god måte. Derfor har vi utarbeidet denne personvernerklæringen som gir deg informasjon om hvordan Account Group AS samler inn og behandler personopplysninger om våre kunder, potensielle kunder, brukere av nettsiden, arbeidssøkere, leverandører og andre samarbeidspartnere.

I Account Group AS er det daglig leder som er behandlingsansvarlig for personopplysninger. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller behov for ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger. Kontaktinformasjon er som følger:

Account Group AS
v/daglig leder Sivert Bolsønes
sivert@account-group.no eller
Drammensveien 20
3300 Hokksund

Mer om vår behandling av personopplysninger

Utlysning av stillingsannonser

Ved utlysning av stillingsannonse vil Account Group AS behandle personopplysninger om de som søker stillingen hos oss. Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å finne den riktige kandidat til stillingen og i samsvar med forordningen artikkel 6 bokstav b). Dersom vi beholder søknaden til senere utlysninger, vil dette skje etter samtykke fra den registrerte etter forordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a.

Vi mottar også åpne søknader fra interesserte søkere. De åpne søknadene beholder vi gjerne inntil 1 år. I den grad vi ønsker å beholde søknaden lengre, vil vi be om samtykke fra kandidaten til dette.

Opplysninger som samles inn via våre nettsider

Account Group AS behandler også personopplysninger som oppgis ved bruk av våre nettsider for å følge opp brukernes henvendelser i forbindelse med kontaktskjema eller ved innlogging via våre nettsider. Dette er typisk personopplysninger som navn, e-post, telefon og andre opplysninger den registrerte måtte gi oss. Opplysningene benyttes ikke til andre formål uten særskilt samtykke, og vi utleverer ikke personopplysningene til andre.

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på vårt nettsted. Informasjonskapsler er små filer som nettstedet lagrer på brukerens enhet. Du finner mer informasjon om vår bruk av cookies under:

Opplysninger om leverandører og samarbeidspartnere

Vi behandler kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere. Det rettslige grunnlaget for dette er avtale eller samtykke med leverandør eller samarbeidspartner, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a) eller b).

Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål

Vi behandler personopplysninger om eksisterende og potensielle kunder og samarbeidspartnere for markedsføringsformål, Opplysningene som behandles for dette formålet, omfatter blant annet navn, e-post, telefonnummer og adresse. Slike markedsaktiviteter bygger som regel på at vi har et eksisterende kundeforhold som gjør det naturlig med utsendelse av slik informasjon, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b). I de tilfellene vi ikke har et eksisterende kundeforhold bygger slike markedsaktiviteter på samtykke fra den enkelte mottaker, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a).

Du kan til enhver tid ta kontakt med oss hvis du ikke lenger ønsker å motta denne typen henvendelser. Du kan også enkelt melde deg av vårt nyhetsbrev ved å klikke koblingen for avmelding nederst i det elektroniske nyhetsbrevet.

Annen behandling

I enkelte tilfeller vil vi kunne samle inn kontaktopplysninger om personer som representerer virksomheter vi ønsker å komme i kontakt med. Behandlingen av personopplysninger vil i slike tilfeller bygge på en interesseavveining etter forordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Vi understreker at slik behandling kun vil skje unntaksvis og aldri som del av en generell markedsføringskampanje. Personopplysningene som behandles vil være begrenset til offentlig kontaktinformasjon.

Avtaler med Databehandlere

Vi har inngått databehandleravtaler med de tjenesteleverandører vi benytter, jf. forordningens artikkel 28. Dette gjelder blant annet leverandører av it-systemer. Av sikkerhetshensyn oppgir vi kun navn på leverandører ved direkte henvendelse til oss.

Våre tjenesteleverandører vil som ledd i oppfyllelsen av avtalen med oss kunne behandle personopplysninger på våre vegne, men da i samsvar med våre instrukser og inngått databehandleravtale. Vi er opptatt av at våre databehandlere tar personvern på alvor og stiller strenge krav til leverandørene vi benytter. De enkelte databehandlere kan kun benytte underleverandører hvis databehandleravtalen åpner for dette. Underleverandører skal alltid ha de samme plikter som følger av databehandleravtalen med oss.

Sikring, Lagring og Sletting

Personvern og informasjonssikkerhet er en integrert del av vårt internkontrollsystem. Vi bruker derfor anerkjente sikkerhetsløsninger og har tilgang til spesialistkompetanse for å sikre at vi til enhver tid har et godt sikkerhetsnivå.

Personopplysningene lagres i hovedsak i vårt . Vi anser oppbevaring av saksinformasjon, herunder, personopplysninger, som en del av vårt oppdrag.

Personopplysninger blir ikke behandlet eller lagret utenfor EU/EØS med mindre det er opplyst om og avtalt.

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette innebærer at personopplysninger lagres også etter at en sak er avsluttet hos oss. Dette i tilfelle uenighet i etterkant, reklamasjonskrav eller dersom vi i medhold av lov er pålagt å oppbevare opplysningene. Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

Dine rettigheter

Våre medarbeidere har taushetsplikt om de forhold vi får kjennskap til i kundeforhold.  Hvis du mener at personopplysninger vi har registrert om deg, er feilaktige eller mangelfulle, kan du ta kontakt med oss og kreve at opplysningene blir rettet eller slettet. Hvis behandlingen av opplysningene er basert på samtykke, gjør vi oppmerksom på at du når som helst kan trekke samtykket tilbake.

Vi vil kun utlevere personopplysninger til tredjeparter hvis dette er nødvendig for utførelsen av vårt oppdrag. Dette vil typisk være det offentlige, domstoler, klageorganer osv. Utover dette vil vi kun utlevere personopplysninger hvis vi med hjemmel i lov blir pålagt dette av offentlige myndigheter.

Klage til Datatilsynet

Hvis du mener vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du klage dette inn til Datatilsynet. Se gjerne https://www.datatilsynet.no/ for mer informasjon om personvernlovgivningen.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.